Relational Mindfulness Training (RMT)

pomůže vám lépe zvládat stres, emoce a komunikaci v mezilidských vztazích

Relational Mindfulness Training (RMT) je vědecky ověřený program mindfulness, který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v mezilidských vztazích a v komunikaci. Cílem programu je pomáhat lidem radostněji a plněji žít v osobních i profesních vztazícha lépe zvládat výzvy, které s sebou přináší.

RMT jsem začal vytvářet v roce 2015 společně s mým kamarádem Janem Burianem, Ph.D. s cílem vytvořit program mindfulness, který je více přizpůsobený podmínkám naší moderní společnosti, ve které se každodenně dostáváme do kontaktu a nejrůznějšími typy lidí.

Tento program se tedy od klasických programů mindfulness (typu MBSR nebo MBCT), které jsou postaveny téměř výhradně na individuálních meditacích odlišuje svým primárním zaměřením na mezilidské vztahy a komunikaci.

Mindfulness v dialogu

Mindfulness rozvíjíme během dialogu ve dvojicích i ve skupině a díky tomu je snadnější zachovat si a dále rozvíjet hlavní benefity praxe mindfulness (snížení stresu, zvládání emocí, zlepšení pozornosti, laskavější přístup k sobě i k druhým) v džungli každodenních interakcí.

Hlavní praxí programu je všímavý dialog ve dvojicích, díky kterému rozvinete schopnost pravidelně se zastavovat v mezilidských situacích (dělat tzv. “mikro-pauzy”) a jasněji si uvědomovat co v těchto situacích odehrává uvnitř vás i v ostatních lidech. Důležitou součástí programu je také řada klasických individuálních cvičení a meditací. Obdržíte tedy komplexní základ v oblasti mindfulness, přenositelný do Vašeho každodenního života.

bezpečné prostředí a lidé na stejné vlně

Důležitou součástí RMT je také navázání přátelských vztahů a pocitu sounáležitosti s dalšími účastníky kurzu. Díky vysoké interaktivitě se na RMT vztahy prohlubují více než na klasických kurzech mindfulness nebo zvládání stresu.

Míra, do které se otevřete druhým je samozřejmě zcela na Vás, praxe ve dvojicích a skupině Vás v tom však přirozeně podpoří a zhruba v polovině kurzu i drtivá většina introvertních lidí sdílí, že se ve skupině cítí velmi dobře a lidem kolem sebe důvěřují.

V podstatě na každém kurzu, který jsme od jeho založení vedli se sešla skvělá parta lidí, ze které často vznikla i dlouhodobá přátelství.

vědecky ověřené efekty

RMT jsem začal vytvářet v roce 2015 jako součást mého vědeckého výzkumu katedře manažerské psychologie VŠE v Praze. Výzkumné studie byly posléze zakotveny v disertační práci Marka Vicha a dvou impaktovaných článcích.
 
Výsledky prokázaly, že účast v osmitýdenním základním RMT programu vede ke zvýšení mindfulness, soucitu vůči sobě a vnímané úrovni štěstí, dále ke snížení stresu a rozvoji leadershipových kvalit.
 
Úspěšné výsledky mého výzkumu vedly k vytvoření akreditovaného kurzu “Mindfulness v manažerské praxi” na katedře manažerské psychologie VŠE. Tento kurz se v posledních letech stal jedním z nejoblíběnějších volitelných kurzů na celé VŠE.
 
 

stovky spokojených absolventů

Od svého založení programem úspěšně prošly stovky lidí, mezi nimi řada koučů, terapeutů, podnikatelů, manažerů, studentů, učitelů i dlouhodobých meditujících.

Někteří absolventi prošli i navazujícím pokročilým kurzem RMT. V roce 2018-2019 jsme úspěšně proškolili první kvalifikované lektory RMT. Momentálně nám běží druhý lektorský výcvik s osmnácti adepty na lektorství RMT.

Máme velikou radost z toho, že naše komunita i zájem o program se rozrůstá.

proč se do kurzů rmt přihlásit?

Osvojíte si techniky, které Vám pomohou lépe psychicky zvládat každodenní situace.

Naučíte se pracovat se stresem a vlastními emocemi, především v momentech, kdy komunikujete nebo spolupracujete s druhými lidmi.

Naučíte se také lépe odhadnout druhé lidi a rozvinete schopnost dávat i přijímat zpětnou vazbu

Pokud jste spíše introvertní typ, účast v RMT Vám pomůže překonat nepohodu při mezilidské komunikaci a cítit více sebedůvěry při vystupování na veřejnosti. 

Pokud se považujete za extroverta, účast v programu Vám pomůže lépe vnímat druhé a překonat potřebu neustále mluvit.

Dostanete podporu pro zavedení praxe všímavosti do svého života a maximální využítí jejího potenciálu.

Naučíte se relaxovat i v časové tísni.

Poznáte zajímavé lidi a nové přátele.

pro koho je RMT vhodné?

Pro úplné začátečníky: Pro účast v kurzu není nutná předchozí zkušenost s mindfulness nebo meditacemi. Na kurzu si osvojíte nezbytné základy pro to, abyste se mohli mindfulnes začít věnovat.

Pro pokročilejší meditující nebo absolventy základních kurzů (typu MBSR nebo MBCT): Klasická meditace všímavosti nebývá zárukou přenesení většího klidu a nadhledu do mezilidských vztahů. RMT se na tuto oblast zaměřuje přímo, protože klade hlavní důraz na praxi ve dvojicích a skupině. Díky podpoře ze strany lektora i skupiny zjistíte, že udělat pokrok v tomto směru je poměrně snadné.

Pro lidi, kteří intenzivně pracují nebo komunikují týmech: metody, které si osvojíte na RMT jsou jednoduché a časově nenáročné. Pomohou Vám zefektivnit a oživit Vaše porady a řešit, či předcházet konfliktům v týmu.

Pro lidi s psychoterapeutickým vzděláním: RMT dynamicky založený program, základem naší praxe je komunikace ve dvojicích a skupině, kde klademe hlavní důraz na rozvoj uvědomění. Na kurzu se proto můžete dozvědět, jak lépe využít prvky mindfulness přímo ve Vaší individuální i skupinové terapii.

Navštivte web rmt.academy

Pokud vás program RMT zaujal, na stránkách programu o něm najdete další informace, stejně tak všechny aktuálně vypsané akce.