Jak vám mohu pomoci

Podcasty, Kurzy & konzultace

Jako lektor mindfulness, terapeut i vědec Vám přináším praktické přístupy osobního rozvoje, které se opírají a aktuální vědecké poznatky a můžete je ihned aplikovat do Vašeho osobního i pracovního života.
 
Těžištěm mé práce je rozvoj mindfulness (všímavosti), neboli schopnosti plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Díky mindfulness se naučíte žít s větší lehkostí i radostí a uděláte významý krok se zlepšení svého fyzického i psychického zdraví. Při své práci dále uplatňuji zkušenosti a znalosti z oblastí sebe-laskavosti, emoční inteligence, mezilidské a hlubinné terapie, behaviorální ekonomie a time managementu.
 
Všechny metody a principy, které učím jsou prověřeny mou každodení praxí a životními zkušenostmi. Mnohé z nich jsou ověřeny i vědecky. Jako výzkumník na VŠE v Praze aktivně pracuji na tom, aby se vědecký základ toho co předávám nadále rozšiřoval.

co si odnesete z mých podcastů, kurzů a konzultací?

naučíte se
zvládat stres, nejistotu a nepříjemné
emoce

získáte
více síly a
motivace do každého
dne

Posílíte
své psychické i fyzické
zdraví

Důležitým principem mé práce je zpřístupňovat účinné metody osobního rozvoje pro každého, bez ohledu na finanční i časové možnosti. Pravidelně školním organizace a pořádám soukromé konzultace vhodné pro lidi, kteří mohou více investovat do tvého rozvoje. Pravidelně ale můžete sledovat i mé online streamy, které jsou veřejně přístupné a zdarma. Organizuji také kurzy pro veřejnost, z nichž mnohé jsou za dobrovolný příspěvek.

pojďte to zkusit taky

nabízím řešení, která se přizpůsobí vašim časovým i finančNím možnostem.