o mně

zkušenosti, projekty a životopis

Má práce i vzdělání se vždy pohybovaly na pomezí světa psychologie a businessu. Prošel jsem nejrůznějšími seberozvojovými a terapeutickými kurzy a vystudoval doktorát na Katedře manažerské psychologie VŠE v Praze. To vše život okořenil pestrými životními zkušenostmi, především v podnikání a v partnerských vztazích.

V současné době předávám ucelený přístup osobního rozvoje založený na mindfulness, sebe-laskavosti, mezilidské terapii a zvyšování osobní efektivity. Ostatním lidem pomáhám především zvládat stres a emoce, zvýšit motivaci a vitalitu, zefektivnit organizaci svého času a práce, a zlepšit mezilidské vztahy.

Své klienty vedu k samostatnosti a k převzetí odpovědnosti za svůj život, psychiku i zdraví. Mým cílem je dodat vám sílu a inspiraci, abyste byli schopni čelit svým životním lekcím s větší důstojností i lehkostí, a abyste našli vnitřní zdroje i odvahu pro nasměřování svého života k větší naplňenosti a smyslupnosti.  

Důležitou součástí mého přístupu je také praktičnost a autenticita. Na svých kurzech,  konzultacích i streamech jsem otevřený a metody, které předávám rád doplňuji příběhy, zkušenostmi a fuck-upy z mého života.

Podrobný životopis, včetně doporud realizovaných projektů a absovovaných školení naleznete na konci této stránky.

seberozvoj a inovace ve firemním prostředí

Má cesta lektora začala v roce 2008 oblastmi time managementu, práce s prokrastinací a smyslupností práce. Pomáhal jsem lidem v organizacích měnit své pracovní i osobní návyky směřem k lepší efektivitě a zdraví.

Postupem času jsem zjitil, že skutečně pozitivní změna je především výsledkem hlubšího sebepoznání a tím jsem se dostal k mindfulness, v rámci kterého od roku 2014 vedu kurzy pro širokou veřejnost i organizace. 

V rámci firemního prostředí se v současnosti zaměřuji hlavně na zvládání stresu, zvýšení efektivity práce, zlepšení komunikace i zefektivnění manažerských procesů. Mindfulness v tom hraje klíčovou roli. Vedl jsem kurzy či workshopy ve společnostech jako Google, Microsoft či Rohlík.cz, spolupracuji ale i s řadou menších organizací ziskového i neziskového typu.

RELATIONAL MINDFULNESS TRAINING (RMT)

Od roku 2015 společně s mým kamarádem Honzou Burinem vytvářím program Relational Mindfulness Training (RMT), který pomáhá lidem lépe zvládat stress a výzvy v mezilidských vztazích.

V rámci RMT jsem proškolil více než 20 tréninkových skupin, mými workshopy prošly stovky lidí. V roce 2018-2019 jsme s Honzou úspěšně proškolili první kvalifikované RMT lektory.

 

VĚDECKÝ VÝZKUM A VÝUKA NA VŠE

V roce 2017 jsem na VŠE v Praze dokončil doktorát (Ph.D) z manažerské psychologie a sociologie. Můj výzkum vědecky ověřil program Relational Mindfulness Training (RMT). V  návaznosti na to mi dále vyšly 2 impaktované vědecké články, které ověřily jeho příznivý vliv na zvýšení sebe-laskavosti i mindfulness a snížení stresu.

Publikuji také články z oblasti managementu a komunikace a pravidelně navštěvuji zahraniční vědecké konference. V rámci VŠE od roku 2017 pracuji na katedře managementu a věnuji se zde výuce managementu a mindfulness.

mindfulness club

V roce 2016 jsem spolu-založil Mindfulness Club, který je komunitní organizací, spoužící k podpoře rozvoje mindfulness u nás. Od té doby jsme jsme uspořádali téměř 10 velkých konferencí mindfulness a laskavosti, desítky kurzů a stovky workshopů nebo přednášek.

Mindfulness Club budeme na základě samořídích a svobodných principů.

Největším bohatsvím Mindfulness Club je však skutečnost, že spojuje dohromady skvělé lidi a lektory. Já sám zde mám spoustu dobrých přátel.

Evolucio space

Na podzim roku 2019 jsem na základě úspěšného uspořádání konference (R)EVOLUCE V ORGANIZACÍCH (společně s katedrou managementu FPH VŠE) spolu-založil Evolucio.

Evolucio je komunitně postavená společnost, sdružující podnikatele, manažery, výzkumníky i studenty, kteří se zajímají o nové modely spolupráce postavené na autonomii, zodpovědnosti a lidskosti.

Budování samořídících a svobodných společností je velmi naplňující a smysluplná činnost, která ze mě dělá silnějšího a lepšího člověka. Zároveň to ale je i velkou výzvou, vyžadující schopnost převzít plnou odpovědnost za svoji roli v organizaci, ustát si své potřeby a být měně sebestředný. Evolucio v tomto směru velmi pomáhá mě i řadě dalších lidí.

PRAcovní zkušenosti

2016 – současnost – Zakladatel & lektor mindfulness – Mindfulness Club z.s.

2020 – současnost – Spolu-zakladatel & lektor – Evolucio Space s.r.o.

2017 – současnost – Odborný asistent – Katedra managementu FPH VŠE Praha

2012 – současnost – Freelance lektor & konzultant (mindfulness, time-management, osobní rozvoj)

2006 – 2012 – Regionální ředitel – GrowJOB Institute s.r.o.

Lektorské zkušenosti

2008 – současnost – Firemní workshopy a kurzyGoogle, Microsoft, Rohlik.cz, ČSOBRossmann, Modrá Pyramida, Social Bakers, TRASK, MSD, Hügli Food, Allen & Overy, a další

2010 – současnost – Workshopy a kurzy pro univerzity, ikubátory a studentské organizaceNUI Galway, FPH VŠEFM VŠE, ČVUT, Prague College, TC Akademie Věd, xPort VŠE, ČZU, AIESEC, ESN VSE Prague, Cesta Úspěšných, Klub Mladých Manažerů VŠE, a další

2015 – současnost – vedené kurzy Relational Mindfulness Training (RMT)Základní osmitýdenní kurz RMT Basic (2015: 2 skupiny, 2016: 4 skupiny, 2017: 3 skupiny , 2018: 3 skupiny ,2019: 2 skupiny); Pokročilý kurz RMT Advanced (2016: 1 skupina, 2018: 1 skupina);  Lektorský výcvik RMT Teacher (vedené společně s Janem Burianem): 2018 – 2019: 1 skupina – 8 úspěšně vyškolených lektorů).

aktivní vystoupení na konferencích

2020 – The 20th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – online supported by Trinity College – Dublin (IR)

2020 – The 4th Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – online

2018 – The 18th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – Reykjavík (IS)

2018 – The 3rd Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – Siófok (HUN)

2017 – The 15th European Congress of Psychology (ECP) – Amsterdam (NL)

2016 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – TEDxYouth@Prague (warm-up pitch) – Praha (CZ)

2015 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – The 14th European Congress of Psychology (ECP) – Milan (IT) / videozáznam ZDE

Vedle uvedených konferencí jsem v posledních letech vystoupil i na tuzemských vědeckých konferencích  International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 2016, Psychologie práce a organizací (PPAO) 2015, International Day of Statistics & Economics (MSED) 2015, 2020 a Hradecké Ekonomické Dny (HED) 2016.

Dosažené Akademické vzdělání

2014 – 2017 – Doktorský titul (Ph.D.) – Katedra manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE Praha

2007 – 2014 – Magisterský titul (Ing.) – Katedra mezinárodního obchodu FMV VŠE praha

Další vzdělání a výcviky

2016 – současnost – Psychodynamický výcvik (Interpersonal psychotherapy) – Pražská fakulta psychosociálních studií (PVPS)

2019 – Management Essentials – Harvard Business School Online

2018 – 2019 – Škola Sebepoznání – MUDr. Pavel Špatenka

2018 – Dearmouring level 1 – Vojtěch Chládek

2017 – Santi Maha Sanga base level – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2016 – Škola Shiatsu – Jan Pletánek

absolvované Meditační reatreaty


2020 léto Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 podzim – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 léto  – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 zima (ČR) – Dark retreat (13 dní) – bez vedení

2018 podzim (Rakousko) – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2017 jaro (Kanárské Ostrovy) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2017 zima (Kanárské Ostrovy) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2016 podzim (ČR) – Dzogchenový retreat – Nina Robinson 

2016 léto (ČR) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2015 léto (Itálie) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2015 jaro (ČR) – Yantra Yoga retreat

2014 podzim (ČR) – Dark retreat (9 dní) – bez vedení

 

“V tomto čase eskalujících změn a nejistot je mojí rolí dodávat sílu a psychickou podporu všem lidem, kteří jsou ochotni převzít zodpovědnost za svůj život, zdraví i štěstí.”

– Marek Vich –