Marek Vich

zkušenosti, projekty a životopis

Má práce i vzdělání se vždy pohybovaly na pomezí světa psychologie, osobního rozvoje a businessu. Prošel jsem nejrůznějšími seberozvojovými a terapeutickými kurzy a vystudoval doktorát na Katedře manažerské psychologie VŠE v Praze. To vše život okořenil pestrými životními zkušenostmi, především v podnikání a v partnerských vztazích.

V současné době předávám ucelený přístup osobního rozvoje založený na mindfulness, sebe-laskavosti, mezilidské terapii a zvyšování osobní efektivity. Naučím vás především lépe zvládat stres a emoce, zvýšit motivaci, posílit vitalitu a zefektivnit organizaci svého času.

Své klienty vedu k samostatnosti a k převzetí odpovědnosti za svůj život, psychiku i zdraví. Mým cílem je dodat vám sílu a inspiraci, abyste byli schopni čelit svým životním lekcím s větší důstojností i lehkostí, a abyste našli vnitřní zdroje i odvahu pro nasměřování svého života k větší naplňenosti a smyslupnosti.  

Důležitou součástí mého přístupu je také praktičnost a autenticita. Na svých kurzech,  konzultacích i podcastech jsem otevřený a metody, které předávám rád doplňuji příběhy, zkušenostmi a fuck-upy z mého života.

Podrobný životopis, včetně doposud realizovaných projektů a absovovaných školení naleznete na konci této stránky.

seberozvoj ve firmách

Má cesta lektora začala v roce 2008 oblastmi time managementu a práce s prokrastinací.  Postupem času jsem zjistil, že skutečně pozitivní změna je především výsledkem hlubšího sebepoznání a tím jsem se dostal k mindfulness. V rámci firemního prostředí se v současnosti zaměřuji hlavně na zvládání stresu, zvýšení efektivity práce a zlepšení komunikace. Mindfulness v tom hraje klíčovou roli. Vedl jsem kurzy či workshopy ve společnostech jako Google, Microsoft či Rohlík.cz, spolupracuji ale i s řadou menších organizací ziskového i neziskového typu.

mindfulness club

V roce 2016 jsem spolu-založil Mindfulness Club, který je komunitní organizací, spoužící k podpoře rozvoje mindfulness u nás. Od té doby jsme jsme uspořádali téměř 10 velkých konferencí mindfulness a laskavosti, desítky kurzů a stovky workshopů nebo přednášek. Pokud máte chuť naplno se do mindfulness vrhnout, neváhejte se stát našim členem, můžete se zúčastnit každotýdenních workshopů a dostanete přístup ke skvělým online kurzům. Největším bohatsvím Mindfulness Club je však skutečnost, že spojuje dohromady skvělé lidi a lektory. Mám zde spoustu dobrých přátel.

RELATIONAL MINDFULNESS TRAINING (RMT)

Od roku 2015 společně s mým kamarádem Honzou Burinem vytvářím program Relational Mindfulness Training (RMT), který pomáhá lidem lépe zvládat stress a výzvy v mezilidských vztazích. V rámci RMT jsem proškolil více než 20 tréninkových skupin, mými workshopy prošly stovky lidí. V roce 2018-2019 jsme s Honzou úspěšně proškolili první kvalifikované RMT lektory.

VĚDECKÝ VÝZKUM A VÝUKA

V roce 2017 jsem na VŠE v Praze dokončil doktorát (Ph.D) z manažerské psychologie a sociologie. Můj výzkum vědecky ověřil program Relational Mindfulness Training (RMT). V  návaznosti na to mi dále vyšly 2 impaktované vědecké články, které ověřily jeho příznivý vliv na zvýšení sebe-laskavosti i mindfulness a snížení stresu. Publikuji také články z oblasti managementu a komunikace a pravidelně navštěvuji zahraniční vědecké konference. Na VŠE jsem mezi lety 2017 – 2022 pracoval na plný úvazek a nyní jsem garantem oborů psychologie a manažerské psychologie na soukromé vysoké škole AMBIS a.s. 

Evolucio space

Na podzim roku 2019 jsem na základě úspěšného uspořádání konference (R)EVOLUCE V ORGANIZACÍCH spolu-založil Evolucio. Evolucio je komunitně postavená společnost, sdružující podnikatele, manažery, výzkumníky i studenty, kteří se zajímají o nové modely spolupráce postavené na autonomii, zodpovědnosti a lidskosti.

 

Můj životopis

Pracovní zkušenosti (mimo moji živnost)

2022 – současnost – Vysoká škola Ambis a.s. – Učitel a vědecký pracovník – Působím zde především jako inovátor a garant psychologicky a seberozvojově zaměřených předmětů. Jedná se o předměty Základy psychologie (i v angličtině), Motivace a sebeřízení, Manažerská psychologie a Základy psychoterapie. Mou hlavní odpovědností je starat se o rozvoj a modernizaci těchto předmětů. Vytvářím a vylepšuji studijní opory a každý semestr se starám o více než 500 studentů. Věnuji se také kvantitativnímu výzkumu. Má hlavní lektorská i vědecká specializace se pohybuje v oblastech zvládání stresu & emocí, mindfulness (všímavosti), time managementu & osobní efektivity, rozhodování, komunikace a well-being.

2014 – 2017 – Vysoká škola Ekonomická v Praze – Odborný asistent – Pracoval jsem jako člen Katedry managementu na Fakultě podnikohospodářské. Hlavním zaměřením mého výzkumu i výuky byl organizační rozvoj a samo-řídící organizace (holakracie, tyrkysové organizace) a mindfulness (všímavost). Vytvořil jsem také akreditovaný předmět “Mindfulness v manažerské praxi”, který je založený na principech vědecky ověřeného programu Relational Mindfulness Training (RMT), který jsem vytvořil společně s Janem Burianem, Ph.D. V oblasti mindfulness jsem na VŠE pravidelně školil studenty i akademické pracovníky a učitele. 

2006 – 2012 – GrowJOB s.r.o. – Regionální ředitel a senior konzultant –  Jako regionální ředitel jsem vytvořil funkční konzultační pobočku v Praze. Našim cílem v tomto regionu bylo pomáhat našim klientům zvýšit úroveň firemní kultury, zahrnující firemní poslání, korporátní identitu a osobní rozvoj zaměstnanců.

Lektorské zkušenosti

2008 – současnost – Firemní workshopy a kurzyGoogle, Microsoft, Česká Spořitelna, J&T, Rohlik.cz, ČSOBRossmann, Modrá Pyramida, TRASK, MSD, Hügli Food, Allen & Overy, a další

2010 – současnost – Workshopy a kurzy pro univerzity, ikubátory a studentské organizaceNUI Galway, FPH VŠE, FM VŠE, ČVUT, Prague College, TC Akademie Věd, xPort VŠE, ČZU, AIESEC, ESN VSE Prague, Cesta Úspěšných, Klub Mladých Manažerů VŠE, a další

2015 – současnost – vedené kurzy Relational Mindfulness Training (RMT) Základní osmitýdenní kurz RMT Basic (2015: 2 skupiny, 2016: 4 skupiny, 2017: 3 skupiny , 2018: 3 skupiny ,2019: 2 skupiny); Pokročilý kurz RMT Advanced (2016: 1 skupina, 2018: 1 skupina);  Lektorský výcvik RMT Teacher (vedené společně s Janem Burianem): 2018 – 2019: 1. skupina – 8 úspěšně vyškolených lektorů, 2021 – 2022: 2. skupina – 15 úspěšně vyškolených lektorů, 2023-2024: 13 lektorů aktuálně ve výcviku

aktivní vystoupení na konferencích

2021 – The 21th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – online supported by UQAM- ESG (Canada, Montreal)

2021 – Mindfulness in Education Summit – online

2020 – The 20th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – online supported by Trinity College – Dublin (IR)

2020 – The 4th Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – online

2020 – Online Mindfulness Kongres – pořádáno mindfullife 

2018 – The 18th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – Reykjavík (IS)

2018 – The 3rd Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – Siófok (HUN)

2017 – The 15th European Congress of Psychology (ECP) – Amsterdam (NL), videozáznam ZDE

2016 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – TEDxYouth@Prague (warm-up pitch) – Praha (CZ)

2015 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – The 14th European Congress of Psychology (ECP) – Milan (IT) / 

Vedle uvedených konferencí jsem v posledních letech vystoupil i na tuzemských vědeckých konferencích  International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 2016, Psychologie práce a organizací (PPAO) 2015, International Day of Statistics & Economics (MSED) 2015, 2020 a Hradecké Ekonomické Dny (HED) 2016.

Zkušenosti s organizací konferencí

Dosažené Akademické vzdělání

2014 – 2017 – Doktorský titul (Ph.D.) – Katedra manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE Praha

2007 – 2014 – Magisterský titul (Ing.) – Katedra mezinárodního obchodu FMV VŠE praha

Další vzdělání a výcviky

2016 – současnost – Psychodynamický výcvik (Interpersonal psychotherapy) – Pražská fakulta psychosociálních studií (PVPS)

2019 – Management Essentials – Harvard Business School Online

2018 – 2019 – Škola Sebepoznání – MUDr. Pavel Špatenka

2018 – Dearmouring level 1 – Vojtěch Chládek

2017 – Santi Maha Sanga base level – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2016 – Škola Shiatsu – Jan Pletánek

absolvované Meditační reatreaty

2021 zima Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2021 léto Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2020 zima Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2020 léto Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 podzim – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 léto  – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2019 zima (ČR) – Dark retreat (13 dní) – bez vedení

2018 podzim (Rakousko) – Retreat pod vedením Brigitte Wingelmayr

2017 jaro (Kanárské Ostrovy) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2017 zima (Kanárské Ostrovy) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2016 podzim (ČR) – Dzogchenový retreat – Nina Robinson 

2016 léto (ČR) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2015 léto (Itálie) – Dzogchenový retreat – Chögyal Namkhai Norbu Rinpoche

2015 jaro (ČR) – Yantra Yoga retreat

2014 podzim (ČR) – Dark retreat (9 dní) – bez vedení