výzkumná činnost

články a publikace z oblastí mindfulness, managementu a komunikace

Důležitou součástí mé práce je propojovat svět vědy a reálného každodenního života. Metodám osobního rozvoje, managementu  a leadershipu pomáhám rozvíjet a prohlubovat vědecké základy. Do vědecké a akademické sféry naopak pomáhám přinášet smysluplné přístupy a metody, které reálně posunují naši společnost dopředu. 

Jako vědec a pedagog působím na Fakultě podnikohospořádřské Vysoké školy ekonomické v Praze (FPH VŠE), kde jsem v roce 2017 úspěšně dokončil doktorát na katedře manažerské psychologie a sociologie a v současné době zde pracuji jako odborný asistent s Ph.D. na katedře managementu. Věnuji se zde výzkumu i výuce v oblastech managementu, mindfulness, motivace a komunikace na pracovišti.

Hlavním praktickým dopadem mého dosavadního výzkumného snažení bylo vytvoření a vědecké ověření programu osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT), zaměřujícího se na zvládní stresu a komunikace v mezilidských vztazích. Z adaptované verze RMT jsem také vytvořil akreditovaný kurz Mindfulness v manažerské praxi určený pro bakalářské studenty VŠE. V rámci VŠE také pravidelně pořádám kurzy mindfulness a sebe-laskavosti pro akademické pracovníky a učitele.

Níže uvádím seznam nejvýznamějších článků, které jsem doposud publikoval. Všechny ostatní studie jsou momentálně buď v recenzních řízeních nebo v procesu tvorby 🙂

vědecké články a publikace

Out of sight, out of mind? Exploring the long-term effects of Relational Mindfulness Training (RMT)

Můj hlavní článek zabývající se ověřením osmitýdenního programu Relational Mindfulness Training (RMT) vyšel v roce 2020 v prestižním impaktovaném časopise Journal of Contextual Behavioral Science. Článek prokázal dlouhodobý statisticky signifikantní vliv účasti v RMT na zvýšení všímavosti (mindfulness) a soucitu vůči sobě (self-compassion) a snížení vnímané úrovně stresu (perceived stress). Prokázal také krátkodový efekt účasti v RMT na zvýšení soucitu (compassion). Zároveň osvětluje, jakým způsobem v rámci RMT rozvíjíme mindfulness ve vztazích. Spoluautory článku jsou doc. Martin Lukeš a Jan Burian. Bohužel nedisponuji právy k volnému šíření článku, proto ho zde nemohu sdílet. Pokud o něj máte zájem, napište mi a já Vám ho zašlu.

Development of Mindfulness in Relational Context: Construction and Validation of Relational Mindfulness Training (RMT)

První článek zabývající se programem Relational Mindfulness Training (RMT), který mi společně s doc. Martinem Lukešem vyšel v roce 2018 v tuzemském impaktovaném časopise Československá Psychologie.

Studie prokázala statisticky signifikantní pozitivní vliv účasti v RMT na úroveň mindfulness, soucitu vůči sobě a rozvoji kvalit autentického leadera.

Application of relational mindfulness in management education: Development and validation of relational mindfulness training (RMT)

Moje disertační práce, která byla úspěšně obhájena na katedře manažerské psychologie a sociologie FPH VŠE v prosinci 2017.

Teoretická část slouží jako obsáhlý úvod do původu a rozvoje mindfulness na západě, včetně výzev s tím spojených. Najdete zde také rešerši literatury a efektů mindfulness do roku 2017.

Praktická část se věnuje ověření programu Relational Mindfulness Training (RMT) a praxím, které RMT zahrnuje.

The Emerging Role of Mindfulness Research in the Workplace and Its Challenges

Jako jeden z první autorů v oboru mindfulness jsem v roce 2015 vydal stručnou přehledovou studii na téma mindfulness v leadershipu a v organizacích.

Cílem článku bylo vymezit, za jakých podmínek bude možné vytvořit a ověřit validní koncepci tzv. “všímavého leadershipu” (mindful leadership).

Jako hlavní výzvu v tomto směru jsem identifikoval odlišení od koncepce autentického leadershipu, která zahrnuje několik aspektů mindfulness.

Construction and Application of Radical Candor: Efficiency of Criticism at Work

Tento koncepční článek se věnuje fenomému radikální upřímnosti (radical candor) – metodě podávání kritiky na pracovišti, která je přímá, konstruktivní a bere ohledy na přijícího.

Ve článku argumentujeme, že nezbytnou součástí radikální upřímnosti by měl být i rozvoj soucitu vůči sobě i druhým. Doporučujeme také, aby radikální upřímnost zahrnovala i vyhledávání kritiky.

V článku také navrhujeme, jak by měla vypadat intervence, která by radikální upřímnost efektivně rozvíjela v organizacích.

profily na vědeckých sociálních sítích

aktivní vystoupení na vědeckých a odborných konferencích

2020 – The 20th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – online supported by Trinity College – Dublin (IR)

2020 – The 4th Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – online

2018 – The 18th annual conference of the European Academy of Management (EURAM) – Reykjavík (IS)

2018 – The 3rd Integral European Conference (IEC): Allies of Evolution – Siófok (HUN)

2017 – The 15th European Congress of Psychology (ECP) – Amsterdam (NL)

2016 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – TEDxYouth@Prague (warm-up pitch) – Praha (CZ)

2015 – Mind & Life European Summer Research Institute (ESRI) – Fraueninsel – Chiemsee (DE)

2015 – The 14th European Congress of Psychology (ECP) – Milan (IT) / videozáznam ZDE

Vedle uvedených konferencí jsem v posledních letech vystoupil i na tuzemských vědeckých konferencích  International Conference on Efficiency and Responsibility in Education (ERIE) 2016, Psychologie práce a organizací (PPAO) 2015, International Day of Statistics & Economics (MSED) 2015, 2020 a Hradecké Ekonomické Dny (HED) 2016.