2021-10-23 | Roční výcvik lektorů Relational Mindfulness Training (RMT)

2021-10-23 | Roční výcvik lektorů Relational Mindfulness Training (RMT)

Pokud máte zájem stát se lektorem mindfulness, nabízím vám možnost zůčastnit se ročního výcviku, který pořádám společně s Janem Burianem.

Výcvik se zaměřuje na program Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness (všímavosti) v mezilidských vztazích a komunikaci.

Výcvik zahrnuje sedm víkendových setkání a jedno pětidenní setkání o celkovém počtu 130 prezenčních hodin.

Absolvováním výcviku získáte kvalifikaci pro vedení základního osmitýdenního kurzu RMT basic. Osvojíte si také dovednosti pro vedení všech základních praxí všímavosti a laskavosti a naučíte se facilitovat porady a diskuse.

Základní osmitýdenní kurz RMT má vědecky ověřené příznivé účinky pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti a rozvoj komunikačních dovedností i empatie. Účast v RMT pomáhá lidem lépe vnímat sami sebe i druhé během sociální interakce a umožňuje znovu cítit pocit bezpečí a sounáležitosti ve skupině. Svým hlavním zaměřením na rozvoj všímavosti v mezilidské interakci je RMT v celosvětovém měřítku zcela unikátním programem.

V první běhu našeho lektorského výcviku jsme úspěšně vyškolili 13 lektorů, někteří z nich již úspěšně odvedli první kurzy a celkový zájem o kurzy RMT narůstá. Jako absolventům lektorského výcviku Vám nabídneme nejen možnost tento program učit, ale stát se jeho spolutvůrci a pomoci nám tento program dále vylepšovat a šířit ho do dalších oblastí (základní vzdělávání, klinické prostředí, apod.) i regionů.

Výcvik bude zahájen 23. 10. 2021 v Praze. Pevně věříme, že touto dobou již bude situace kolem Covid-19 příznivá. Pokud tomu tak nebude, část výcviku se přesune do online prostředí (více informací naleznete na stránce události).

Skupina je omezena na 18 lidí. Pro závazné přihlášení stačí uhradit 20 % zálohu z celkové ceny kurzu.

Registrační formulář, včetně více informací o tomto výcviku i o RMT obecně naleznete na webu RMT zde:
http://www.relationalmindfulness.cz/rmt-teacher-course/

Těšíme se na Vás,

Marek Vich a Jan Burian
Autoři RMT