co to je mindfulness?

Mindfulness (neboli všímavost) lze definovat jako schopnost plně prožívat přítomný okamžik a s nadhledem i se zájmem objevovat, co se v něm odehrává. Tuto schopnost má k dispozici v podstatě každý člověk, většina lidí ji však využívá velmi omezeně. Dobrou zprávou je, že všímavost lze systematicky trénovat a díky tomu výrazně zkvalitnit svůj život.

Praxe všímavosti má kořeny v řadě kontemplativních tradicí (zejméně v buddhismu), její moderní forma je však sekulární (ne-náboženská) a opírá se především o aktuální vědecké poznatky. Stovky vědeckých studií (viz. níže) opakovaně prokázaly přínosy cvičení mindfulness pro zvládání stresu, zlepšení pozornosti, rozvoj kreativity, budování kvalitnějších vztahů i zlepšení psychického a fyzického zdraví.

Mindfulness se dnes rozvíjí a trénuje především prostřednictvím programů jako je Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) nebo Mindfulness-Based Congnitive Therapy (MBCT). Existuje ale i řada specializovaných programů, jako například Relational Mindfulness Training (RMT), který se zaměřuje na rozvoj mindfulness v mezilidských vztazích a v komunikaci.

mindfulness je tu pro každého

Díky své sekulárnosti a praktičnosti je rozvoj všímavosti přístupný pro každého, nezávisle na tom, z jaké kultury pochází nebo jaký systém víry či náboženství vyznává.

Ateisté a silně racionální jedinci oceňují reálné a vědecky podložené výsledky praxe mindfulness, nábožensky a spirituálně založeným lidem mindfulness naopak pomáhá prohloubit svůj vztah k nauce, které se věnují.

Ať už jsme jacíkoliv, všichni máme společné to, že žijeme život a mindfulness nám pomáhá život lépe vnímat, zvládat a plněji i radostněji ho prožívat.

Rozvíjet mindfulness vyžaduje odhodlání i trpělivost, začít s ním je ale velmi snadné. Mrkněte na mé podcasty a zjistíte o tom více.

Mindfulness je prověřeno vědeckými studiemi

Mezi hlavní vědecky ověřené efekty mindfulness patří (vědecké zdroje uvádím níže): 

  • snížení stresu
  • zlepšení soustředění
  • zvýšení pozitivních emocí a regulace nepříjemných emocí
  • snížení úzkosti a depresivních příznaků
  • snížení ruminace (neustálé přemítání neužitečných myšlenek)
  • zlepšení pracovní paměti a pružnosti myšlení
  • zlepšení zdravotního stavu, posílení imunity, zvládání bolesti
  • zlepšení pracovní efektivity, angažovanosti a motivace
  • zlepšení pociťované kvality života

mindfulness pomáhá v organizacích

Díky rozsáhlému rozvoji vědeckých studií i milónům spokojených praktikujících se dnes mindfulness velmi daří v organizacích, kde pomáhá manažerům i zaměstnancům lépe zvládat pracovní stres a zátěž, zvyšovat efektivitu práce a udržovat kvalitní vztahy na pracovišti. 

Mezi prvními organizacemi podporujícími mindfulness byly Google, McKinsey nebo Intel. Dnes se však mindfulness hojně aplikuje i ve většině společností v ČR.

Mindfulness ve vztazích

Trendem posledních deseti let je rozvoj mindfulness ve vztazích (tzv. relational mindfulness či interpersonal mindfulness), které má za cíl pomáhát lidem udržet i dále rozvíjet mindfulness v interakci a komunikaci s druhými lidmi.

Jedním z programů mindfulness ve vztazích v ČR je program Relational Mindfulness Training (RMT), který jsem vytvořili a vědecky ověřil společně s Janem Burianem.

Mindfulness Club a komunita

Vedle businessu je mindfulness dále rozšířeno prakticky ve všech sférách naší společnosti (zdravotnictví, vzdělávání, apod.) a proto se kolem mindfulness vytváří silná komunita u nás v ČR.

Komunitu kolem mindfulness z nás sdružuje nezisková organizace Mindfulness Club, kterou buduji společně s dalšími lektory mindfulness a nadšenci do této oblasti. 

Můžete díky ní poznat podobně naladěné lidi a navštívit spoustu svělých kurzů a workshopů.

 

přehledové Vědecké studie o příznivých efektech mindfulness

Black, D. S. and Slavich, G. M. (2016). Mindfulness meditation and the immune system: a systematic review of randomized controlled trials. Annals of the New York Academy of Sciences, 1373(1):13–24. 

Chiesa, A., Calati, R., and Serretti, A. (2011). Does mindfulness training improve cognitive abilities? A systematic review of neuropsychological findings. Clinical Psychology Review, 31:449–464.

Chiesa, A. and Serretti, A. (2009). Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: A review and meta-analysis. Journal of Alternative and Complementary medicine, 15(5):593–600. 

Creswell, J. D. (2017). Mindfulness interventions. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 68:18.1–18.26. 

Davis, D. M. and Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? a practice review of psychotherapy-related research. Psychotherapy, 48(2):198–208. 

Good, D. J., Lyddy, C. J., Glomb, T. M., Bono, J. E., Brown, K. W., Duffy, M. K., Baer, R. A., Brewer, J. A., and Lazar, S. W. (2016). Contemplating mindfulness at work: An integrative review. Journal of Management, 42(1):114–142. 

Goyal, M., Singh, S., Sibinga, E. M. S., … and Haythornthwaite, J. A. (2014). Meditation programs for psychological stress and well-being: A systematic review and meta-analysis. JAMA Internal Medicine, 174(3):357–368.

Keng, S.-L., Smoski, M. J., and Robins, C. J. (2011). Effects of mindfulness on psychological health: A review of empirical studies. Clinical Psychology Review, 31(6):1041–1056. 

Sutcliffe, K. M., Vogus, T. J., and Dane, E. (2016). Mindfulness in organizations: A cross-level review. The Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 3:55–81.

Vich, M. (2015). The emerging role of mindfulness research in the workplace and its challenges. Central European Business Review, 4(3):35–47. 

zajímá vás něco dalšího a nebo chcete kurz na míru?