You are currently viewing 2023-10-13 | Roční výcvik pro lektory mindfulness (RMT)

2023-10-13 | Roční výcvik pro lektory mindfulness (RMT)

Srdečně Vás zvu do ročního výcviku pro lektory Relational Mindfulness Training (RMT), který povedu společně s Janem Burianem. Výcvik zahrnuje sedm víkendových setkání a jedno pětidenní setkání o celkovém počtu 130 prezenčních hodin.

Absolvováním výcviku získáte kvalifikaci pro vedení osmitýdenního kurzu Relational Mindfulness Training (RMT). Osvojíte si také dovednosti pro vedení všech základních praxí mindfulness (všímavosti) a laskavosti a naučíte se facilitovat porady a diskuse.

Tento výcvik bude již třetím úspěšně realizovaným lektorským výcvikem RMT. Jako absolventům lektorského výcviku Vám nabídneme nejen možnost tento program učit, ale stát se jeho spolutvůrci a pomoci nám tento program dále vylepšovat a šířit ho do dalších oblastí (základní vzdělávání, klinické prostředí, apod.) i regionů.

Výcvik bude probíhat v Ekocentru Loutí, které je situováno do krásné přírodu u Slapské přehrady (cca 35 Km od Prahy)První setkání bude zahájeno v pátek 13. 10. 2023 v 18:00. 

Skupina je omezena na 18 lidí.  

Více informací i registrační formulář naleznete na stránkách programu Relational Mindfulness Training.